Garantie bepalingen

De door Vloerschuren.nu geschuurde en behandelde houten vloeren zijn gegarandeerd voor een periode van 2 jaar.
Normale slijtage en onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik en eventuele zetting van de vloer uitgesloten.

Deze garantie is beperkt tot uitsluitend de vervanging van de vloer, geheel of gedeeltelijk. Indien de vloer niet volgens de richtlijnen van de fabrikant wordt gemonteerd vervalt elke vorm van garantie

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Vloerschuren.nu beperkt tot de hoogte van het aankoop bedrag van het geleverde / gemonteerde product.
De vloeren worden verkocht zonder aansprakelijkheid voor enige schade, samenhangend met het gebruik daarvan, te aanvaarden, hoe dan ook direct of indirect ontstaan.
De koper vrijwaart Vloerschuren.nu ter zake van alle aanspraken van derden wegens zodanige schade.

De boven omschreven garantie is de enige garantie die door Vloerschuren.nu wordt gegeven.
De koper kan geen beroep doen op andere dan hierboven vermelde bepalingen.

BELANGRIJK

Om onoordeelkundig gebruik uit te sluiten volgen hier enkele richtlijnen.

Wij leveren het hout met een vochtgehalte van 8 tot 11 %. Tenzij anders overeen gekomen. Dit is een gemiddeld vochtgehalte van hout in een normale woonruimte waar tijdens koude periodes gestookt wordt. Dit is vrij droog, het is daarom belangrijk dat u het hout in een goede droge ruimte opslaat. Ook is het zeer belangrijk dat de ruimte waar u het in gaat leggen goed droog is. U kunt dit controleren met een hygrometer. De meest ideale r.l.v. (relatieve luchtvochtigheid) is tussen 50 en 65 %. Boven 70 % en beneden 40 % kunt u de vloer niet gaan leggen. Als de rlv boven de 65 % is moet u er voor ijveren dat dit lager wordt. In de winter is dit eenvoudig te regelen door te stoken en te ventileren, in de zomer is stoken niet altijd plezierig. U kunt dan contact met ons opnemen om tot een oplossing te komen.

Ook kunt u met een hygrometer de r.l.v controleren als de vloer reeds ligt. Als het te vochtig wordt kunnen en moeten er tijdig maatregelen genomen worden. De hygrometer moet goed afgesteld zijn. Vraag uw leverancier (opticien) naar de instructie. Een hygrometer moet meestal opgehangen worden. Het is belangrijk dat dit ook gebeurt. De plaats is ook belangrijk, u moet een centrale plaats in het huis opzoeken, niet tegen een buitenmuur, niet in de tocht en niet op een plaats waar de zon komt te schijnen. Na bouw activiteiten altijd voldoende tijd in acht nemen om van het overtollige bouwvocht af te komen. Het best gaat dit door middel van stoken en voldoende ventilatie. Als er vermoedens zijn dat uw ruimte vochtiger is dan normaal doet u er goed aan alvorens een vloer aan te brengen contact met ons op te nemen. In dat geval moet er hout met een hoger vochtgehalte geleverd worden. In een vochtige periode als er nog niet gestookt wordt zal het hout iets uitzetten. Hiervoor moet aan beide zijden circa 0,4 % van de totale vloerbreedte vrij blijven. Bij overspanningen van 6 meter en groter is het verstandig om eerst contact met ons op te nemen om het vochtgehalte van het hout goed op de ruimte af te stemmen. Deze 0,4 % is voldoende voor een r.l.v (relatieve luchtvochtigheid) van circa 65 %. Bij een langdurig hogere r.l.v moet u maatregelen nemen. Aan de onderzijde van de planken mag geen vocht binnen dringen. Om dit te voorkomen moet aan de onderzijde goed tegen vocht geïsoleerd worden.

Tijdens een r.l.v lager dan 55 % zal het hout iets krimpen. Bij een langdurig lagere luchtvochtig­heid is ingrijpen ook aan te bevelen. Bij circa 20 % van de vloeren komt in de praktijk een lichte schoteling in het hout voor. Maximaal 1,5 mm per breedte van 14 cm. Dit leidt echter niet tot proble­men. Gebruikelijk is dat na enkele jaren, als er slijtage in de lak komt, de vloer met een parket schuurmachine wordt geschuurd en hierna herlakt. Na het schuren is de vloer weer geheel vlak en zal dit onder normale omstandigheden blijven ook, omdat de vloer nu in evenwicht is met de vochtigheidsgraad in de betreffende ruimte. Bij normaal gebruik garanderen wij de vloer met uitzondering van de lak 2 jaar. Om slijtage zoveel mogelijk te beperken dient het aanbeveling om vilt(doppen) te monteren onder meubels e.d. die regelmatig verplaatst worden.

Verdere bepalingen kunt u vinden in onze algemene leveringsvoorwaarden.

Vloerschuren.nu is een onderdeel van Klussenbedrijf Markus